cherins

Kurder har också mänskliga rättigheter

Kategori: Allmänt

BLOGGUPPROP

 

”Bästa sättet att kontrollera ett folk är att få det glömma sin historia” skrev Mustafa Kemal Ataturk, skaparen av nutida Turkiet, en gång i tiden. Tesen kan diskuteras, men den formar politiken än idag i det moderna Turkiet. Att vara etnisk kurd där har inneburit en avsaknad av rättigheter som vi i friare samhällen har tagit för givna.

Ända sedan 1930-talet har den kurdiska befolkningen i landet utsatts för en tvångsassimileringspolitik i syfte att hålla landet monokulturellt och monoetniskt. Detta har tagit sig uttryck i form av förbud av och motstånd mot alla former av avvikande kulturella yttringar, i synnerhet kurdernas. Detta har gällt språket, rätten till utbildning på det egna språket, och kurders rätt att organisera sig och stödja de politiska rörelser de själva vill.

Kurdiska reaktioner mot denna politik har bekämpats med kraftig brutalitet. Systematiska massarresteringar (även av minderåriga), förföljelse, tortyr och fängslande utan rättegång är skrämmande exempel på detta. Turkiet är det land som under 2011 fått i särklass flest domar mot sig i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Till detta kommer etnisk rensning och massmord. Ett exempel på detta är förstörandet av mer än 3000 mindre samhällen och tvångsförflyttning av närmare 400 000 civila kurder under 80-talet. Den värsta enskilda incidenten som hänt har nog varit Dersim-massakern på 30-talet, som snarast bör betraktas som ett folkmord eftersom det kostade mer än 60 000 människor livet.

Vidare har staten genom skuggoperationer och öppna militära aktioner genomfört summariska avrättningar av kurder. Antalet offer för dessa uppskattas till minst 40 000. Dessutom har vi under flera år hört rapporter om användning av stridgas, napalm och vit fosfor mot kurderna.

Denna terror har inte upphört än idag.

Massarresteringarna fortsätter, likaså de militära attackerna och de summariska avrättningarna. Under senare år har man upptäckt över 30 massgravar i den kurdiska delen av Turkiet, och folkrättsorganisationer befarar att antalet massgravar kan vara upp mot flera hundra. Ett antal har hunnit grävas upp, bland annat en i dagarna där man hittills hunnit identifiera 23 skjutna individer. Vidare fortsätter militära aktioner, ofta över gränsen till Kurdistan i norra Irak, där  attacker har urskillningslöst ägt rum. Detta föranledde bland annat Roboski-massakern i kurdiska delen av Turkiet, där 36 civila – varav 20 var under 18 år – dödades i en flygattack.

Turkiets politik drabbar även barnen. I nuläget antas 3000 kurdiska minderåriga sitta i turkiska fängelser.

Detta är ett axplock av övergrepp som bryter mot FN:s universella deklaration för mänskliga rättigheter och mot Europakonventionen. Dessa övergrepp är oacceptabla och strider mot den humanism och moral som den demokratiska människosynen står för.

Vi som deltar i detta bloggupprop vill att Sverige och EU ställer respekt för de mänskliga rättigheterna som ett krav för ett turkiskt inträde i EU. Vi vill att regeringen använder alla tillgängliga demokratiska påtryckningsmedel för att få Turkiet att respektera människors rättigheter. Dessutom vill vi att Turkiet får klart för sig att de måste släppa de fängslade barnen omdelbart.

Stöd vårt bloggupprop för att få Turkiet att släppa minderåriga som arresterats av politiska skäl. Delta i debatten för kurdernas mänskliga rättigheter i Turkiet och mot den turkiska statens brutala politik. Sprid informationen vidare till berörda och intresserade.

Tillsammans kan vi kan skapa förändringar som garanterar de mänskliga rättigheterna och som leder till att de gemensamma konventionerna efterlevs.

 

Vi är många bloggare som publicerar detta inlägg idag. Ni får gärna kopiera det och publicera det hos er. Ju större spridning desto bättre.

Kommentarer

 • yamina säger:

  på tal om tvångassimileringspolitik, vilken sort assimileringspolitik är lagstiftad i Sverige, är den frivilligt kanske? knappast om du begär dina rättigheter på det sättet som kurder använder i Turkiet för att få sina rättigheter, så kommer Sverige visar dig eleganta sidan, och använda de passiva metoder kom ihåg det som hände i Göteborg för några år sen. Vad är rättigheter? Att kunna läsa sitt språk, ha muslimska partiet förlåt lag menar kurdiska partiet. eller lagar i sharia oj jag menar lagar om passa kurdiska folket. vilken naivete!!!

  2012-02-02 | 20:13:21
 • Hanin säger:

  Hej Cherin

  Självklart postar jag det här upprorer på min blogg.

  Jag är lite nyfiken på vem som startat det, vet du det?

  2012-02-03 | 13:41:18
  Bloggadress: http://langtanomhetshonung.blogspot.com
 • Tor Odensson säger:

  ”Bästa sättet att kontrollera ett folk är att få det glömma sin historia”  Precis samma sak som vi svenskar utsätts för idag. Vi som har ett ädelt ursprung och väldigt rik historia får höra att andra kulturer och andra länders historia är bättre än vår..

  2012-02-03 | 21:06:27
 • Can säger:

  Salam!  Jag förstår inte vad artikelförfattaren vill åstadkomma med så grova generaliseringar. Turkiet är inte en brutal diktatur, nationalister med militären grundade av Ataturk är de som är bakom, inte Turkiets hela befolkning. Det är samma krafter, ideologi och människosyn hos dessa som hos SD i Sverige. En vidrig ideologi utan tvekan, men viktigt att poängtera att de i minoritet med allt svagare stöd, varför inte förklara det i artikeln då? Erdogan och majoriteten av Turkiets befolkning står inte bakom nationalismen som skadat Turkiets egna befolkning minst lika mycket som den kurdiska minoriteten och de övriga minoriteter. Jag vill poängtera för artikelförfattaren att de turkar som inte gjorde någon skillnad på Mecca och Istanbul, Jerusalem och Ankara, kurder/araber och ottomaner, fängslades, förvisades till landsbyar med hemarrester, förlorade all sin egendom och man fortfarande envisades om att "alla vi är lika inför Allah" riskerade man sitt liv.  Erdogans parti och Turkiets majoritet är inte nationalister, de vill framåt, men kära artikelförfattare, när du placerar de som vill framåt med Ataturks anhängare, ja då förlorar du all stöd hos befolkningen. Stödet du verkar vilja ha från omvärlden kanske du får men du glömmer din närmaste granne, den som faktiskt kan och vill hjälpa kurderna, FN:s fördömande är lika effektiva som alla dem mot Israels ockupation, nämligen nollpåverkan, snarare förstärkning av nationalismen.

  Alla terrordåd är inte heller till kurdernas fördel, något som du verkar ha glömt i artikeln eller gäller den "humanism" du så varmt pratar om bara den ena parten? Vad är humanistiskt med att spränga bomber i turistorter och framför moskeerna i Istanbul?  Försök bara i några sekunder och sätta dig in i Erdogans situation, 30-40% av befolkningen anser sig själva vara världens centrum med i princip hela militären bakom sig, ca 40% vanliga turkar som vill framåt med Tawhid i hjärtat och respekt för hela skapelsen.

  Sammanfattningsvis, ett råd, diskutera med dem som vill dig väl, smutskasta inte dem, sök inte stöd i kommunismen eller kapitalismen, de vill inte dig väl.  (hoppas syster Cherin vidarebefordrar svaret nedan till artikelförfattaren)  Salam

  2012-02-04 | 10:20:03
 • yamina säger:

  Tor, vem glömmer vikingarna, den ädla kulturen, fråga oss nordafrikaner,varifrån kommer eran kulturen och rikedomen, historien lär skriva att det var inte alltför länge sen ni har ingen aning om vad tvål betyder eller...

  2012-02-04 | 22:46:27
 • Anonym säger:

  Vadå kurdiska delen i Turkiet? Finns inget sånt, finns bara Turkiet.

  2012-02-08 | 19:17:05
 • Cherin säger:

  Can, jag har uppmärksammat den som skrivit artikel på din kommentar.

  2012-02-08 | 21:23:22
  Bloggadress: http://cherins.blogg.se/
 • THE Banana säger:

  Can:  Det var jag som initierade uppropet och som skrev grunden till texten. Sedan har den redigerats av flera av deltagarna. Jag ställer mig givetvis bakom varje argument som finns i uppropen eftersom de beskriver en verkligen som antigen förnekas eller, som jag uppfattar av din kommentar, kallas för överdriven. Syftet och målet med vårt upprop är tydligt uttryckta. Att du, mot förmodan, inte differentierar mellan Turkiet som statsmakt och Turkiets befolkning är något som får stå för dig. Vår text visar mekanismerna bakom de argument vi för fram och den politisk som statsmakten drivit. Som kontrast för du mycket tal om ”grova generaliseringar” och ”hela befolkningar” men du misslyckas med att exemplifiera det en enda gång med ett utdrag ur uppropet. Faktum kvarstår att inte går att komma ifrån det som Turkiet förorsakat och fortfarande förorsakar minoriteter som kurder. Det krävs ingen diktatur för att en stat ska implementera brutalitet, och i det misslyckade demokratiska experimentet som heter Turkiet – där lagen skyddar monoetniska sfären i landet – är motsägande av detta faktum huvuddunkande i bordet.  För övrigt är vårt upprop ett uppmärksammande av Turkiska statens brott. Hur detta ter sig ur toranismens synpunkt eller ur historisk analys är aspekter som varken ryms eller ska rymmas inom ramen för ett sådant upprop. Det ska gå att hålla separata tankar i huvudet utan att använda ena som motivation för en annan. Brott ska inte ursäktas, förmildras eller slängas på någon annan, och som dagens innehavare av statsmakt har man ansvar för sina handlingar. Att Erdogan och AKP har varit obehagligt flitiga med användningen av ”anti-terrorlagar” mot kurder – civila som politiskt aktiva – vuxna som minderåriga, att tusentals människor tuggats sönder på ett eller annat sätt av statsmaskineriet, att det råder rättslöshet för så många människor, tillsammans med många andra exempel som också tagits upp i artikeln – det är saker som händer idag och som inte kan skyllas på andra än till största del AKP:s samvete. Vi är hoppfulla, vi önskar förbättring, men till dess är det inte bara en rättighet utan även en skyldighet att uppmärksamma dessa angrepp. Blodiga händer kan inte och ska inte skakas.

  2012-02-08 | 22:43:10
  Bloggadress: http://absolutebanana.blogspot.com
 • Can säger:

  absolutebanana.blogspot.com:  Din sista mening sammanfattar nog vad ni står för, ideologin bakom och det tappra försöket att få med Sveriges muslimer i uppropet. Jag svarar väl med exakt samma mening:  "Blodiga händer kan inte och ska inte skakas".  tack o adjö.  Till Cherin:  Försöker förstå varför man marknadsför PKK-kommunister i ett så tydligt propaganda syfte. Frågan till systern då, hur hade du gjort när en gigantisk kommunistisk rörelse vill terrorisera till sig ett självständigt land?

  Syster, AKP:s anhängare faller ner i sujda, och ja, jag vill påstå önskar fred, lika rättigheter och demokrati för alla i Turkiet dock inte på bekostnad av vare sig sitt land eller sin tro, Islam.

  De här nissarna å andra sidan, Stockholm:s politiskt-korrekta vänsterelit med Marx torftiga argument om allas lika rättigheter har visat sitt sanna ansikte ett flertal ggr. under det senaste århundradet. Minst lika farliga som deras raka motsats, nationalisterna. Extremkanterna som har fler liv på sitt samvete än alla världskonflikter tillsammans.

  Syster Cherin, hade de här nissarna fått någon makt i Turkiet, eller någon annanstans i världen för den delen, kan du nog själv föreställa dig vem som skulle vara den förste och få ta konsekvenserna, litar på systerns omdöme men ber samtidigt systern läsa på lite mer om dagens Turkiet.  Salam

  2012-02-09 | 16:02:09
 • Can säger:

  absolutebanana.blogspot.com:  Din sista mening sammanfattar nog vad ni står för, ideologin bakom och det tappra försöket att få med Sveriges muslimer i uppropet. Jag svarar väl med exakt samma mening:  "Blodiga händer kan inte och ska inte skakas".  tack o adjö.  Till Cherin:  Försöker förstå varför man marknadsför PKK-kommunister i ett så tydligt propaganda syfte. Frågan till systern då, hur hade du gjort när en gigantisk kommunistisk rörelse vill terrorisera till sig ett självständigt land?

  Syster, AKP:s anhängare faller ner i sujda, och ja, jag vill påstå önskar fred, lika rättigheter och demokrati för alla i Turkiet dock inte på bekostnad av vare sig sitt land eller sin tro, Islam.

  De här nissarna å andra sidan, Stockholm:s politiskt-korrekta vänsterelit med Marx torftiga argument om allas lika rättigheter har visat sitt sanna ansikte ett flertal ggr. under det senaste århundradet. Minst lika farliga som deras raka motsats, nationalisterna. Extremkanterna som har fler liv på sitt samvete än alla världskonflikter tillsammans.

  Syster Cherin, hade de här nissarna fått någon makt i Turkiet, eller någon annanstans i världen för den delen, kan du nog själv föreställa dig vem som skulle vara den förste och få ta konsekvenserna, litar på systerns omdöme men ber samtidigt systern läsa på lite mer om dagens Turkiet.  Salam

  2012-02-09 | 16:16:37
 • Nora säger:

  jag har nyligen kommit hem från turkiet efter att ha sätt hur kurderna där lever och hur bra de har det medans varje söndag så hindrar turkarna sina barn att gå ut efter kl 5 varför? jo för hela den dagen har demostrationer mot poliserna och inte nog med det de har ökat så mycket att de sprängde en bomb när poliserna försökte attackera dom och stoppa allt. jag som varit med om den bomben kan klart säga att kurderna bryr sig inte om de spränger någon av sitt folk eller turkarna de ända dom vill är att förstöra och tro mig de strävar inte efter att få deras del de strävar efter att få hela turkiet verkar det som. de som lever bäst i turkiet är kurderna. jag kan säga att förr var de "synd" om de eftersom de inte hade några rättigheter men i dagsläget finns de inget som hindrar de från deras rättigheter inget alls.. och sen vad har killar i militären med hela turkiets politik att göra? de är vanliga killar utbildade killar som är där för att göra klart lumpen och återvända till sin familj och nej de tar inte lumpen med sin vilja utan det är ett TVÅNG i turkiet att gå lumpne så säg mig är inte dom oskyldiga? är de inte synd om föräldrarna där hemma som får beskedet hem att deras son avlidit? tror inte de finns en mamma i turkiet som sover under de året o tre månader som deras son är på lumpen varje dag finns rädslan om att få ett samtal hem om deras son.. kurderna har fått deras rättigheter och mycket mer och det har aldrig funnits nått som heter kurdistan och kommer aldrig finnas så varför försöker ni ockupera och ta över andras länder. antingen är ni kurder från turkiet, iran, irak ge upp människor!! inte lönt. men däremot är palestina ett land för palestina finns de är bara någon som vill ändra på det de finns till motsatts för kurderna!

  2012-03-03 | 14:45:28
  Bloggadress: http://blacklovee.blogg.se/
 • Silan säger:

  Ett väldigt fint inlägg som du skrivit, där det t.o.m finns underdrifter på Turkiets förtryck som utövats mot kurderna! Fortsätt kämpa.

  2012-03-26 | 23:30:37

Kommentera inlägget här: